Ignasi Puig Ventosa (ENT) és un dels autor del llibre “De Residuo a Recurso. El Camino hacia la Sostenibilidad”, que just acaba de publicar la Red Española de Compostaje i Mundi Prensa.

Concretament ha participat en el capítol 5 “Instrumentos fiscales y gestión de residuos municipales”, en el qual l’autor aborda les possibilitats d’utilitzar els instruments fiscals per afavorir la gestió preventiva de residus. Primerament, s’analitzen les possibilitats dels impostos ambientals, tant sobre tractaments finalistes (abocament i incineració) com sobre productes especialment problemàtics des del punt de vista de la generació de residus. D’altra banda, s’analitzen les possibilitats dels ens locals en matèria de taxes de residus, focalitzant específicament en els sistemes de pagament per generació i en possibles beneficis fiscals. Finalment, el capítol desenvolupa les possibilitats d’utilitzar sistemes de bonificació-penalització per part de mancomunitats de residus amb l’objectiu d’incentivar la bona gestió dels municipis integrants. El text inclou nombrosos exemples il·lustratius dels diferents instruments exposats.

Aquí teniu l’enllaç de la publicació a la web d’ENT i la referència bibliogràfica:

Puig Ventosa, I. (2014) “Instrumentos fiscales y gestión de residuos municipales” (cap. 5, p. 141-164) a Sánchez Ferrer, A. (coord.) De Residuos a Recurso. El Camino hacia la Sostenibilidad. Red Española de Compostaje i Mundiprensa.