“Instrumentos fiscales y gestión de residuos municipales” és el capítol 5 del llibre “De Residuos a Recurso. El Camino hacia la Sostenibilidad”. En el capítol l’autor aborda les possibilitats d’utilitzar els instruments fiscals per afavorir la gestió preventiva de residus. Primerament, s’analitzen les possibilitats dels impostos ambientals, tant sobre tractaments finalistes (abocament i incineració) com sobre productes especialment problemàtics des del punt de vista de la generació de residus. D’altra banda, s’analitzen les possibilitats dels ens locals en matèria de taxes de residus, focalitzant específicament en els sistemes de pagament per generació i en possibles beneficis fiscals. Finalment, el capítol desenvolupa les possibilitats d’utilitzar sistemes de bonificació-penalització per part de mancomunitats de residus amb l’objectiu d’incentivar la bona gestió dels municipis integrants. El text inclou nombrosos exemples il·lustratius dels diferents instruments exposats.

autoria

Ignasi Puig

data

2014

publicació

Red Española de Compostaje

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2014) “Instrumentos fiscales y gestión de residuos municipales” (cap. 5, p. 141-164) a Sánchez Ferrer, A. (coord.) De Residuos a Recurso. El Camino hacia la Sostenibilidad. Red Española de Compostaje i Mundiprensa.