Publicat a la revista Estudios Turísticos l’article d’Ignasi Puig i Luís Campos (Fundació ENT) “Adaptación al Cambio Climático de Zonas Urbanas Costeras con Elevada Densidad de Población e Interés Turístico y Cultural en España”. L’article és fruit del projecte de la Fundacio ENT per la Fundación Biodiversidad.

El present article se circumscriu a l’estudi de l’impacte i adaptació al canvi climàtic en zones urbanes costaneres amb elevada densitat de població i interès turístic i cultural a Espanya. Es van realitzar tres anàlisis diferents, amb els següents resultats principals. Primer, l’avaluació de l’exposició dels béns immobles culturals protegits de Las Palmas de Gran Canaria davant d’inundacions costaneres va indicar una major exposició per part del Castillo de San Cristóbal i dels barris de Triana i Vegueta. Segon, l’estimació dels costos de transport dels clients i/o turistes, considerant l’escenari de retrocés de platges del municipi i la província de la Corunya, va evidenciar una pèrdua potencial significativa de la capacitat de suport recreatiu de les platges de la província . Els costos estimats van variar entre 39,47 i 89,53 euros per viatge d’anada i tornada a platges disponibles més llunyanes. Tercer, l’anàlisi de la possibilitat de desplaçament de zones de platja en retrocés cap a zones limítrofes interiors a causa del canvi climàtic a l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha indicat que la pèrdua d’àrea i valor recreatiu de les platges serà difícilment recuperada sense el desenvolupament d’un altre tipus de mesures d’adaptació. A més, l’estudi conclou que la gran concentració de zones urbanes i semi-urbanes a la costa d’Espanya contribueix a una major vulnerabilitat socioeconòmica i restringeix la possibilitat de l’adaptació de platges.

 

Enllaç a la revista

Enllaç al projecte