Aquest dimecres 18 d’octubre s’ha presentat i publicat la guia “El malbaratament alimentari en els productes de pesca a Catalunya”. La presentació ha anat a càrrec de la Fundació ENT.

La sessió s’emmarca dins del projecte “El malbaratament alimentari de productes de pesca a Catalunya” dut a terme per la Fundació ENT en col·laboració amb l’Associació Naturalistes de Girona, i amb el suport de l’Agència de Residus de Catalunya. L’objectiu del projecte era donar visibilitat al malbaratament alimentari en l’àmbit de la pesca , i fruit d’aquest projecte s’ha elaborat la guia presentada. Aquesta guia compta amb un breu presentació del sector de la pesca a Catalunya i de la cadena de subministrament, dades publicades de quantificació d’aquest malbaratament, una identificació de les principals causes que el generen, i finalitza amb un recull de possibles actuacions per evitar-lo o reduir-lo.

Amb el suport de: