MedCities, amb el suport de la Fundació ENT, va dur a terme un acompanyament al Gremi de Peixaters de Catalunya per realitzar una prova pilot d’ús d’envasos 100% compostables a les peixateries. A partir del 26 d’abril de 2021 es va iniciar la prova pilot a 5 peixateries de l’Àrea Metropolitana de Barcelona que durà 15 dies, i en les quals es van provar 7 tipus d’envasos compostables.

autoria

Fundació ENT

data

2021

client

MedCities