L’Oficina Catalana del Canvi Climàtic (OCCC) va encarregar aquest projecte amb l’objectiu d’activar el sistema financer català cap a la promoció i finançament d’activitats que fessin front al canvi climàtic.

D’aquest estudi va derivar una guia per a emprenedors que busquin finançament en els sectors relacionats amb la lluita contra el canvi climàtic.

autoria

ENT environment & management

data

2011

client

Oficina Catalana del Canvi Climàtic