Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Programas locales de prevención de residuos municipales
| Publicacions

Més d’una vintena de municipis catalans han elaborat plans locals de prevenció de residus. Aquests plans han d’incloure objectius de prevenció i el detall de les mesures que es preveuen per a la seva consecució. La definició d’indicadors també és una eina útil per al seu monitoreig. Per altra banda, hi ha diversos factors, tant econòmics com competencials que poden determinar en gran mesura els resultats assolits.

Data
2011
Publicació
Cuadernos de Administración Local
Referència bibliogràfica
Font Vivanco, D., Puig Ventosa, I. (2011) Programas locales de prevención de residuos municipales. Cuadernos de Administración Local, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 166, p. 49-55.
Accés a l’article