Més d’una vintena de municipis catalans han elaborat plans locals de prevenció de residus. Aquests plans han d’incloure objectius de prevenció i el detall de les mesures que es preveuen per a la seva consecució. La definició d’indicadors també és una eina útil per al seu monitoreig. Per altra banda, hi ha diversos factors, tant econòmics com competencials que poden determinar en gran mesura els resultats assolits.

autoria

Ignasi Puig

data

2011

publicació

Federación Española de Municipios y Provincias

referència bibliogràfica

Font Vivanco, D., Puig Ventosa, I. (2011) Programas locales de prevención de residuos municipales. Cuadernos de Administración Local, Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), 166: 49-55.