Per encàrrec del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental, ENT elaborà el Programa de gestió dels residus de paper i cartró comercial per als municipis integrants del Consorci.

Específicament i d’acord amb les exigències normatives procedents tant de la Llei 6/93, modificada per la Llei 15/2003, com pels objectius del PROGREMIC, és necessari que la gestió dels residus comercials se segregui respecte a la gestió domiciliària i que els establiments responsables n’assumeixin els costos de gestió.

Aquest Programa presentà una opció molt eficient per als municipis des del punt de vista econòmic per l’aprofitament de les economies d’escala, una mesura que contribueix al compliment de la legislació vigent i, finalment, una actuació que afavoreix uns nivells de captació elevats d’aquest residu, amb les repercussions ambientals i econòmiques que això comporta.

autoria

ENT environment & management

data

2004

client

Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Oriental