El “Programa d’adaptació al canvi climàtic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona”, realitzat conjuntament amb Estudi Ramon Folch, analitza les característiques territorials i organitzatives de l’AMB i les projeccions climàtiques per a aquest territori, per definir els principals riscos i els àmbits prioritaris d’intervenció.

En funció d’aquest àmbits prioritaris (espais fluvials, aigual, platges, ecosistemes terrestres, residus, etc.) es proposen accions d’adaptació al canvi climàtic. Per a cada una de les 53 actuacions proposades es disposa d’una fitxa que inclou una descripció de l’acció, les actuacions derivades de l’acció i els organismes responsables de la seva realització, el cost estimat i el període de realització. Finalment, es proposen un Pla de seguiment i un Pla de comunicació.

ENT va participar principalment en la identificació dels àmbits prioritaris d’intervenció i en la proposició d’accions d’adaptació al canvi climàtic.

autoria

ENT environment & management

data

2014

client

Àrea Metropolitana de Barcelona