L’Ajuntament de Manresa va encarregar a ENT un projecte que perseguia desenvolupar i aplicar instruments que establissin les bases i/o protocols interns de l’administració municipal de Manresa per a garantir la minimització de l’ús del paper en diversos processos formals de l’Ajuntament. També es buscava la prevenció del paper a partir de processos comunicatius.

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Manresa