L’Ajuntament de Manresa va encarregar a ENT un projecte que perseguia desenvolupar i aplicar instruments que establissin les bases i/o protocols interns de l’administració municipal de Manresa per a garantir la minimització de l’ús del paper en diversos processos formals de l’Ajuntament. També es buscava la prevenció del paper a partir de processos comunicatius.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2008[/data]

El Ayuntamiento de Manresa encargó a ENT un proyecto que perseguía desarrollar y aplicar instrumentos que estableciesen las bases y/o protocolos internos de la administración municipal de Manresa para garantizar la minimización del uso de papel en diversos procesos formales del Ayuntamiento. También se buscaba la prevención del papel a partir de procesos comunicativos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Manresa[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2008

client

Ajuntament de Manresa