Aquest projecte es va elaborar per encàrrec de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya. Els principals objectius del projecte eren establir mesures de prevenció de residus tant en l’activitat ordinària de la ludoteca com pels usuaris de la mateixa. Aquestes mesures perseguien alhora l’objectiu de conscienciar a nens i familiars sobre aquesta problemàtica, així com, la possibilitat de demostrar la seva aplicabilitat en aquest àmbit, tot il·lustrant la seva potencial replicabilitat en altres equipaments i organitzacions.

El projecte es va desenvolupar durant el curs escolar i es va estructurar en tres blocs. En primer lloc, es van estudiar les possibilitats de prevenció de residus en les activitats ordinàries del centre (compra de materials, activitats administratives, manteniment, neteja, etc.), proposant alternatives en alguns casos. En segon lloc, es va implantar un sistema de préstec de joguines i intercanvi de materials infantils. Per últim, es van planificar diferents activitats lúdiques amb la finalitat de conscienciar a nens i pares sobre la importància de la prevenció de residus.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

Este proyecto se realizó por encargo del Ayuntamiento de Cornellà de Llobregat, con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya. Los objetivos principales del proyecto eran establecer medidas de prevención de residuos tanto en la actividad ordinaria de la ludoteca como en los usuarios de la misma. Estas medidas perseguían a la vez el objetivo de concienciar a niños y familiares sobre esta problemática, así como, la posibilidad de demostrar su aplicabilidad en este ámbito, ilustrando su potencial replicabilidad en otros equipamientos y organizaciones.

El proyecto se desarrolló durante el curso escolar y se estructuró en tres bloques. En primer lugar, se estudiaron las posibilidades de prevención de residuos en las actividades ordinarias del centro (compra de materiales, actividades administrativas, mantenimiento, limpieza, etc.), proponiendo alternativas en algunos casos. En segundo lugar, se  implantó un sistema de préstamo de juguetes e intercambio de materiales infantiles. Por último, se planificaron diferentes actividades lúdicas con la finalidad de concienciar a niños y padres sobre la importancia de la prevención de residuos.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Ajuntament de Cornellà de Llobregat[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament de Cornellà de Llobregat