Aquest projecte es va elaborar per encàrrec de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat, amb el suport econòmic de l’Agència de Residus de Catalunya. Els principals objectius del projecte eren establir mesures de prevenció de residus tant en l’activitat ordinària de la ludoteca com pels usuaris de la mateixa. Aquestes mesures perseguien alhora l’objectiu de conscienciar a nens i familiars sobre aquesta problemàtica, així com, la possibilitat de demostrar la seva aplicabilitat en aquest àmbit, tot il·lustrant la seva potencial replicabilitat en altres equipaments i organitzacions.

El projecte es va desenvolupar durant el curs escolar i es va estructurar en tres blocs. En primer lloc, es van estudiar les possibilitats de prevenció de residus en les activitats ordinàries del centre (compra de materials, activitats administratives, manteniment, neteja, etc.), proposant alternatives en alguns casos. En segon lloc, es va implantar un sistema de préstec de joguines i intercanvi de materials infantils. Per últim, es van planificar diferents activitats lúdiques amb la finalitat de conscienciar a nens i pares sobre la importància de la prevenció de residus.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament de Cornellà de Llobregat