Ahir dijous 5 de novembre es va presentar davant els diferents grups polítics de l’Ajuntament de Palma (Mallorca) el projecte que ENT estem realitzant per EMAYA (Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado) i que es titula “Estudi d’alternatives per a la recollida de residus del casc històric de Palma”.
A la presentació es van explicar les 4 alternatives que es plantegen per a la recollida selectiva de residus al casc històric de la capital mallorquina, després de la fallida del sistema de recollida pneumàtica. Els sistemes proposats són: recollida amb contenidors de vorera, recollida amb contenidors soterrats, recollida selectiva porta a porta i sistema de contenidors mòbils i per cada una es presenta una proposta d’aplicació i una estimació aproximada de costos d’implantació i explotació.
Els quatre models seran analitzats a fons per l’empresa, que a partir de la setmana vinent endegarà un procés de participació entre els diferents agents socials: ecologistes, entitats culturals, veïnals, AMPAs, juvenils, de la tercera edat, comerciants, restauradors, personal de la pròpia empresa EMAYA, etc. El procés culminarà amb la tria de la millor opció des del punt de vista ambiental, social i econòmic.
El debat sobre el sistema de recollida residus ha captat l’atenció de la població i dels mitjans de comunicació. Aquí podeu veure la notícia que han publicat diferents mitjans balears: ABC | UltimaHora | Diario de Mallorca | Ciutat.es
En el marc del projecte, Aina González (ENT) participarà els dies 9 i 16 de desembre a la sessió plenària i a la sessió de conclusions del procés participatiu sobre la recollida de residus al casc històric de Palma.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]Ayer jueves 5 de noviembre se presentó ante los diferentes grupos políticos del Ayuntamiento de Palma (Mallorca) el proyecto que ENT estamos realizando por EMAYA (Empresa Municipal de Aguas y Alcantarillado) y que se titula “Estudio de alternativas para la recogida de residuos del casco histórico de Palma”.
En la presentación se explicaron las 4 alternativas que se plantean para la recogida selectiva de residuos en el casco histórico de la capital mallorquina, tras la quiebra del sistema de recogida neumática. Los sistemas propuestos son: recogida con contenedores de acera, recogida con contenedores soterrados, recogida selectiva puerta a puerta y sistema de contenedores móviles y por cada una se presenta una propuesta de aplicación y una estimación aproximada de costes de implantación y explotación.
Los cuatro modelos serán analizados a fondo por la empresa, que a partir de la próxima semana iniciará un proceso de participación entre los diferentes agentes sociales: ecologistas, entidades culturales, vecinales, AMPAs, juveniles, de la tercera edad, comerciantes, restauradores, personal de la propia empresa EMAYA, etc. El proceso culminará con la elección de la mejor opción desde el punto de vista ambiental, social y económico.
El debate sobre el sistema de recogida residuos ha captado la atención de la población y de los medios de comunicación. Aquí podeis ver la noticia que han publicado diferentes medios baleares: ABC | UltimaHora | Diario de Mallorca | Ciutat.es
En el marco del proyecto, Aina González (ENT) participará los días 9 y 16 de diciembre en la sesión plenaria y en la sesión de conclusiones del proceso participativo sobre la recogida de residuos en el casco histórico de Palma.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]