Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management
| Publicacions

Les instal·lacions de tractament de residus sovint són compartides entre els diferents municipis com a mesura de gestió de residus de manera més eficient. En general, els costos de gestió són assignats a cada municipi en funció del tamany de la població o la quantitat total de residus produïts, independentment dels aspectes ambientals importants, com ara la generació de residus per càpita o èxits en compostatge o reciclatge per habitant. Aquest treball presenta el sistema feebate (tarifa+descompte), destinat a fomentar la reducció dels residus urbans i la recuperació. La proposta suggereix que els municipis que aconsegueixin millors resultats en la seva gestió de residus (des d’un punt de vista ecològic) siguin compensats amb una rebaixa obtinguda d’un cànon imposat als municipis que siguin menys ambientalment racionals. Aquest és un instrument dinàmic i flexible que encoratja positivament municipis per reduir els residus i augmentar el reciclatge.

Data
2004
Publicació
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I. (2004) Potential use of feebate systems to foster environmentally sound urban waste management. International Journal of Integrated Waste Management, 24, p. 3-7.
Accés a l’article