Aquest estudi encarregat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, amb el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya, tenia com a objectiu principal estimar el potencial d’implantació del compostatge casolà i comunitari a Catalunya i les conseqüències ambientals i econòmiques associades, obtenint informació bàsica per a la presa de decisions actuals.

L’estudi també analitzà el sistema de compostatge casolà i comunitari que s’estava implantant progressivament a la comarca del Pallars Sobirà, com a sistema de gestió integral de la FORM, com a sistema alternatiu a la recollida municipal convencional d’aquest residu en municipis rurals i de muntanya. L’objectiu final era avaluar-ne el seu funcionament i la seva replicabilitat en altres zones de Catalunya amb característiques semblants.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Consell Comarcal del Pallars Sobirà