Aquest estudi encarregat pel Consell Comarcal del Pallars Sobirà, amb el recolzament de l’Agència de Residus de Catalunya, tenia com a objectiu principal estimar el potencial d’implantació del compostatge casolà i comunitari a Catalunya i les conseqüències ambientals i econòmiques associades, obtenint informació bàsica per a la presa de decisions actuals.

L’estudi també analitzà el sistema de compostatge casolà i comunitari que s’estava implantant progressivament a la comarca del Pallars Sobirà, com a sistema de gestió integral de la FORM, com a sistema alternatiu a la recollida municipal convencional d’aquest residu en municipis rurals i de muntanya. L’objectiu final era avaluar-ne el seu funcionament i la seva replicabilitat en altres zones de Catalunya amb característiques semblants.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

Este estudio encargado por el Consell Comarcal del Pallars Sobirà, con el apoyo de la Agència de Residus de Catalunya, tenía como objetivo principal estimar el potencial de implantación del compostaje casero y comunitario en Cataluña y las consecuencias ambientales y económicas asociadas, obteniendo información básica para la toma de decisiones actuales.

El estudio también analizaba el sistema de compostaje casero y comunitario que se estaba implantando progresivamente en la comarca del Pallars Sobirà, como sistema de gestión integral de la fracción orgánica, como sistema alternativo a la recogida municipal convencional de este residuo en municipios rurales y de montaña. El objetivo final era evaluar su funcionamiento y su replicabilidad en otra zonas de Cataluña con características parecidas.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Consell Comarcal del Pallars Sobirà[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Consell Comarcal del Pallars Sobirà