Moltes necessitats humanes –entre elles l’alimentació, el vestir i l’habitatge– poden ser satisfetes només amb consums materials. Un cop cobertes aquestes necessitats bàsiques, existeix un consum de materials adreçat al plaer, l’oci, la diversió, la comoditat, etc. que acaba representant una part no menyspreable del cubell de les escombraries. Tanmateix, existeixen un seguit d’opcions de consum que no representen l’adquisició de cap material, com per exemple la participació en diverses activitats culturals, educatives o esportives.

En aquesta temàtica, ENT va dur a terme un projecte de prevenció de residus a La Garriga que tenia com a objectiu reduir els residus generats al municipi mitjançant el canvi d’hàbits a l’hora de consumir i d’ocupar el temps, potenciant el consum immaterial. Per una banda es va donar a conèixer l’oferta d’establiments oferents de consums immaterials del municipi i per l’altra s’incentivava el consum dels productes i/o serveis immaterials que s’oferien. Aquests objectius es van materialitzar amb la publicació al lloc web del projecte d’una base de dades amb els establiments del municipi que oferien productes i/o serveis immaterials (activitats educatives, culturals o esportives, i serveis per a la salut, de lloguer o de reparació). A més, es va executar una campanya per a la promoció del consum de béns immaterials a través de la qual es realitzava un sorteig setmanal de premis com ara un massatge, una reparació de bici, una entrada al cinema, etc.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament de La Garriga