Moltes necessitats humanes –entre elles l’alimentació, el vestir i l’habitatge– poden ser satisfetes només amb consums materials. Un cop cobertes aquestes necessitats bàsiques, existeix un consum de materials adreçat al plaer, l’oci, la diversió, la comoditat, etc. que acaba representant una part no menyspreable del cubell de les escombraries. Tanmateix, existeixen un seguit d’opcions de consum que no representen l’adquisició de cap material, com per exemple la participació en diverses activitats culturals, educatives o esportives.

En aquesta temàtica, ENT va dur a terme un projecte de prevenció de residus a La Garriga que tenia com a objectiu reduir els residus generats al municipi mitjançant el canvi d’hàbits a l’hora de consumir i d’ocupar el temps, potenciant el consum immaterial. Per una banda es va donar a conèixer l’oferta d’establiments oferents de consums immaterials del municipi i per l’altra s’incentivava el consum dels productes i/o serveis immaterials que s’oferien. Aquests objectius es van materialitzar amb la publicació al lloc web del projecte d’una base de dades amb els establiments del municipi que oferien productes i/o serveis immaterials (activitats educatives, culturals o esportives, i serveis per a la salut, de lloguer o de reparació). A més, es va executar una campanya per a la promoció del consum de béns immaterials a través de la qual es realitzava un sorteig setmanal de premis com ara un massatge, una reparació de bici, una entrada al cinema, etc.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2009[/data]

Muchas necesidades humanas – entre otras la alimentación, el vestido o la vivienda – pueden satisfacerse solo mediante consumos materiales. Una vez cubiertas estas necesidades básicas, existe un consumo de materiales dirigido al placer, el ocio, la diversión, la comodidad, etc. que representa una parte no despreciable del cubo de la basura. Sin embargo, existen diversas opciones de consumo que no representan la adquisición de ningún material, como por ejemplo la participación en diferentes actividades culturales, educativas o deportivas.

En esta temática, ENT llevó a cabo un proyecto de prevención de residuos en La Garriga que tenía como objetivo reducir los residuos generados en el municipio mediante un cambio de hábitos en el momento de consumir y de ocupar el tiempo, potenciando el consumo inmaterial. Por un lado, se dió a conocer la oferta de establecimientos oferentes de consumos inmateriales del municipio y por el otro, se incentivaba el consumo de los productos y/o servicios inmateriales que se ofrecían. Estos objetivos se materializaron con la publicación en el sitio web del proyecto de una base de datos con los establecimientos del municipio que ofrecían productos y/o servicios inmateriales (actividades educativas, culturales o deportivas, y servicios para la salud, de alquiler o de reparación). Además, se ejecutó una campaña de promoción del consumo de bienes inmateriales a través de la cual se realizaba un sorteo semanal de premios como un masaje, una reparación de una bicicleta, una entrada al cine, etc.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[client_es]Ajuntament de La Garriga[/client_es]

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament de La Garriga