Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Possibilities of composting disposable diapers with municipal solid wastes
| Publicacions| 16/01/2011

Les possibilitats per a la gestió dels bolquers d’un sol ús en els residus sòlids municipals s’han estudiat. Una revisió a fons de la literatura sobre la generació, el compostatge i les opcions de tractament actuals per a bolquers d’un sol ús va mostrar que la situació d’aquests residus no està clarament definida en les societats desenvolupades de reciclatge. Com una tecnologia prometedora, es va estudiar el compostatge de bolquers amb la fracció orgànica dels residus sòlids municipals (FORM), per comprendre el rendiment del procés i les característiques del compost obtingut en comparació amb la de compost FORM sense bolquers. Els experiments van demostrar que el procés de compostatge presenta tendències similars pel que fa a l’evolució dels paràmetres habituals (temperatura, contingut d’oxigen, humitat i contingut de matèria orgànica) i l’activitat biològica (mesures com l’índex de respiració). En relació a la qualitat de tots dos compostos, es pot concloure que els dos materials eren idèntics en termes d’estabilitat, maduresa i fitotoxicitat i no van mostrar presència de microorganismes patògens. No obstant això, el compost procedent de la FORM amb un 3% dels bolquers d’un sol ús va presentar un nivell lleugerament més alt de zinc, que pot prevenir l’ús de grans quantitats de bolquers barrejats amb la FORM.

Data
2011
Referència bibliogràfica
Colón, J., Ruggieri, L., Sánchez, A., González, A., Puig, I. (2011) Possibilities of composting disposable diapers with municipal solid wastes. Waste Management & Research, 29, p. 249-529.
Accés a l’article