En les darreres dècades, en paral·lel a la instauració de la cultura de l’usar i llençar, la generació de residus municipals ha augmentat molt, tant en pes i volum com en toxicitat, i s’ha convertit en un problema mediambiental de primera magnitud, que es manifesta en un malbaratament de matèries primeres i que causa impactes sobre la salut de les persones i dels ecosistemes.
L’aparició de més i més diversos envasos, de productes mixtos o amb components tòxics, la proliferació de béns de vida més curta i de noves fraccions dels residus pràcticament inexistents fa uns anys, ha revertit en una quantitat d’escombraries creixent, més hetereogènia i ambientalment més problemàtica.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2006[/data]
[publicacio]Fundació Pi i Sunyer[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2006) Polítiques locals per a la reducció dels residus municipals. Gestió local en medi ambient, 5. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.[/referencia]En las últimas décadas, en paralelo a la instauración de la cultura del usar y tirar, la generación de residuos municipales ha aumentado mucho, tanto en peso y volumen como en toxicidad, y se ha convertido en un problema medioambiental de primera magnitud, que se manifiesta en un derroche de materias primas y que causa impacto sobre la salud de las personas y de los ecosistemas.
La aparición de más y más diversos envases, de productos mixtos o con componentes tóxicos, la proliferación de bienes de vida más corta y de nuevas fracciones de los residuos prácticamente inexistentes hace unos años, ha revertido en una cantidad de basura creciente, más hetereogènia y ambientalmente más problemática.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[publicacio_es]Fundació Pi i Sunyer[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2006) Polítiques locals per a la reducció dels residus municipals. Gestió local en medi ambient, 5. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.[/referencia_es]

autoria

Ignasi Puig

data

2006

publicació

Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2006) Polítiques locals per a la reducció dels residus municipals. Gestió local en medi ambient, 5. Fundació Pi i Sunyer-Diputació de Barcelona.