El projecte consisteix en tirar endavant un Pla de participació ciutadana per a l’elaboració d’una tarifa justa de residus a la ciutat de Palma. La tasca inicial ha estat definir el Pla, incloent diverses sessions amb representants de la ciutadania i de les activitats comercials, i la realització de diverses taules informatives per barris. El projecte també realitzarà 5 proves pilot a hotels, un polígon industrial, un barri de Palma, una gran superfície i un eix comercial, amb l’objectiu d’obtenir informació sobre la generació de residus en aquests casos representatius.

Finalment, a partir del resultat del procés participatiu i de les proves pilot anteriors, es plantejaran diverses alternatives a aplicar en el sistema tarifari aplicat per EMAYA per orientar les tarifes cap a una tarifa més justa i equitativa. També s’elaborarà un informe final, que serà enviat a les persones i institucions que hagin participat en el procés.

autoria
ENT environment & management
data

2020-2022

client

EMAYA