Aquest estudi fou encarregat per l’Agència de Residus de Catalunya i es va incloure dins el marc del seu Pla d’Acció 2005 – 2012, a rel del qual es van signar varis convenis de col·laboració amb diferents entitats per tal de dur a terme programes d’ambientalització.

L’estudi consta de dues parts: l’elaboració d’un Pla d’Ambientalització i la posterior redacció d’un Manual de Bones Pràctiques ambientals. El primer dibuixa un conjunt d’estratègies per a fomentar la prevenció de residus i la recollida selectiva, així com eines d’informació, educació i participació ambiental, mentre que el segon té com a funció ser una eina comunicativa per a la transmissió dels objectius del Pla d’Ambientalització.

autoria

ENT environment & management

data

2010

client

Agència de Residus de Catalunya