L’Agència de Residus de Catalunya va encarregar a ENT (juntament amb d’altres organitzacions del sector públic, privat, civil i acadèmic) l’elaboració del Pla d’acció per a la competitivitat dels centres de reutilització a Catalunya, que s’emmarca dins el projecte SUBTRACT.

El Pla té com a objectiu augmentar la sostenibilitat econòmica i la competitivitat de petites i mitjanes organitzacions del sector de la reutilització (R) i/o preparació per a la reutilització (PXR). Aquesta millora de la competitivitat dels centres de reutilització redundarà en un increment quantitatiu significatiu de la R i la PxR a Catalunya.

El Pla d’acció inclou 18 accions i 80 projectes liderats per membres del Comitè Estratègic Català. Tots s’emmarquen en cinc línies estratègiques: coneixement, comunicació, reutilització i preparació per a la reutilització, camp normatiu i econòmic i governança.

Els projectes són de naturalesa diversa: des de la creació d’un aparador de venda en línia de productes de segona mà fins a la creació de nous centres de reutilització i la millora dels existents, passant per pactes i convenis entre el sector privat i l’Administració, proves pilot i estudis econòmics. El Pla s’adapta a les necessitats actuals i la nova manera de viure, dona importància al foment i la promoció de la reutilització i/o preparació per a la reutilització d’objectes de tipologies diverses, com poden ser aparells mòbils i informàtics, tèxtils i voluminosos, i posa l’accent en plataformes en línia per a la compravenda, l’intercanvi o el préstec. També incorpora la possibilitat de recollida o lliurament a domicili.

autoria
ENT environment & management
data

2021-2022

client

Agència de Residus de Catalunya