Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Performance of compostable baby used diapers in the composting process with the organic fraction of municipal solid waste
| Publicacions| 12/01/2013

A les societats modernes, els bolquers d’un sol ús constitueixen un percentatge important dels residus sòlids municipals. Tradicionalment són incinerats o acaben en abocadors, i només s’han implementat processos de reciclatge en algunes parts d’Europa. Amb la implementació de sistemes de recollida separats per la fracció orgànica dels residus sòlids municipals (FORM) i la necessitat de preservar el medi ambient, els bolquers compostables han aparegut al mercat per evitar els principals impactes ambientals associats als bolquers d’un sol ús no biodegradables . En aquest estudi s’ha dut a terme un compostatge a gran escala de porta a porta de recollida de la FORM amb un 3% (w / w) de bolquers compostables. Anteriorment, els experiments a escala de laboratori van confirmar que gairebé el 50% del carboni dels bolquers compostables s’emet com CO2 sota condicions controlades aeròbiques. Els resultats obtinguts a gran escala demostren que tant el procés de compostatge i el producte final (compost) no s’alteren per la presència de bolquers compostables en aspectes crucials com ara el contingut patogen, l’estabilitat i la composició elemental (incloent nutrients i metalls pesants ). La principal conclusió d’aquest estudi és que la recollida de la FORM amb bolquers compostables pot ser una nova forma de transformar aquests residus en compost d’alta qualitat.

Data
2013
Publicació
Waste Management
Referència bibliogràfica
Colón, J., Mestre-Montserrat, M., Puig-Ventosa, I., Sánchez, A. (2013) Performance of compostable baby used diapers in the composting process with the organic fraction of municipal solid waste. Waste Management, 33 (5), p. 1097-1103.
Accés a l’article