A Espanya les taxes de residus s’apliquen de forma generalitzada, però l’aplicació de taxes de pagament per generació és molt limitada. En el moment de la publicació de l’article, només cinc municipis havien implementats aquest tipus de taxes per als residus domèstics, i alguns més per als residus comercials. Els resultats van ser molt positius en tots els casos, tant pel que fa a nivells de recollida selectiva com en la qualitat dels materials recollits. A l’article es detallen les característiques de l’aplicació de les taxes de pagament per generació en cadascun dels municipis.

autoria

Ignasi Puig | Maria Calaf

data

2011

publicació

Waste Age

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M., Font Vivanco, D. (2011) Pay-As-You-Throw in Spain. Waste Age, p. 26-30