Ignasi Puig i Maria Calaf (Fundació ENT) assisteixen a la “Global Cleaner Production & Sustainable Consumption Conference” que se celebra del 1 al 4 de novembre a Sitges. Diumenge hi van presentar el seu pòtser “Prospects for landfill mining in Spain and preliminary experiences”.

Introducció

El treball té per objecte la revisió d’algunes experiències preliminars de la mineria farciment sanitari a Europa ia Espanya, i pel que ofereix una perspectiva de la mineria farciment sanitari a Espanya. Les estimacions del nombre d’abocadors potencialment adequats, les seves principals característiques, la seva composició de residus prevista, s’han de proporcionar les perspectives de recuperació de materials i la seva relació amb els fluxos espanyols d’importació / exportació.

Mètode

S’analitzen algunes experiències internacionals. A Espanya encara no hi ha experiència en mineria d’abocador, però s’ha produït algun cas de l’eliminació de residus dels abocadors amb fins de conservació.

Entre els temes estudiats en el cas espanyol hi ha la quantitat i qualitat dels recursos dipositats en els abocadors, els costos per a l’execució del projecte, les qüestions socials, és a dir, el nombre de llocs de treball creats, el preu de certs recursos en el mercat o l’impacte ambiental relacionats amb la seva implementació.

Resultats

Diversos projectes s’han dut a terme fins a la data en l’extracció de recursos dels abocadors de tot el planeta, principalment als Estats Units peró també a Europa i Àsia. En la majoria dels casos, la iniciativa ha vingut del govern i va tenir com a objectiu principal resoldre un problema específic a la regió, com ara la conservació de la zona on es troba l’abocador o la prevenció de la contaminació del sòl o l’aigua.

Recentment s’han desenvolupat projectes de mineria d’abocador adequats, posant l’èmfasi en la recuperació dels recursos continguts en els abocadors, de manera experimental. Aquesta nova perspectiva de la mineria d’abocador, a més d’un interès econòmic, té un potencial ambiental en termes, per exemple, de la mitigació del canvi climàtic i de la reducció de la pressió sobre els recursos naturals escassos, i un potencial social per a la creació de nous llocs de treball.

A Espanya hi ha almenys 275 milions de tones de deixalles domèstiques dipositats en els abocadors. S’estima que un 50% del contingut és la terra (amb una mica de matèria orgànica fortament degradada), entre el 20 i el 30% són combustibles (plàstics, paper i fusta), un material d’10% inorgànics (vidre, ciment i pedres) i la resta són metalls (2-5%) (majoritàriament ferrosos).

Entre els materials abocats durant el període 1980 i 2010, hi ha un contingut estimat d’uns 10 milions de tones de ferro i 1,8 milions de tones de metalls no fèrrics, inclosos materials molt valuosos com l’or, pal·ladi, beril·li, gal·li, el platí i el l’anomenat grup de terres rares (neodimi, escandi, itri, etc.) que formaven part dels dispositius elèctrics i electrònics, principalment telèfons mòbils, MP3, auriculars, micròfons, altaveus, ordinadors, televisors, etc.

Discussió

La materialització del potencial de la mineria d’abocador depèn de diversos factors, com la quantitat i qualitat dels recursos dipositats en els abocadors, la capacitat tecnològica disponible per a la separació de materials, el cost de la tecnologia d’extracció i separació o el preu de certs recursos en el mercat, que al seu torn depèn de la seva demanda. Cada abocador requereix un estudi de recerca específic per a la seva viabilitat.