Al voltant del 1,35% en pes dels residus municipals són bolquers infantils d’un sol ús. A causa de la dificultat de reciclatge, alguns països han començat a promoure l’ús de bolquers de roba reutilitzables com a estratègia de prevenció de residus.
Aquest article té per objectiu exposar les bases respecte de l’ús de bolquers de roba a escoles infantils, on es llencen entre el 26% i el 37% de tots els bolquers infantils. Alguns dels aspectes que s’argumenten són l’elecció del bolquer, la logística a considerar durant la recollida, les condicions de rentat i assecat, els costos, etc.
Finalment, es descriu l’experiència de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). L’any 2007 l’Ajuntament va introduir bolquers reutilitzables en diverses escoles infantils municipals.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa , Maria Calaf Forn[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]Residuos[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2008) Pañales reutilizables como estrategia de prevención de residuos. Residuos, 103, p. 26-36.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Alrededor del 1,35% en peso de los residuos municipales son pañales infantiles de un solo uso. Debido a la dificultad de reciclaje, algunos países han empezado a promover el uso de pañales de tela reutilizables como estrategia de prevención de residuos.
Este artículo tiene por objetivo exponer las bases respecto del uso de pañales de tela en escuelas infantiles, donde son desechados entre el 26% y el 37% de todos los pañales infantiles. Algunos de los aspectos que se argumentan son la elección del pañal, la logística a considerar durante la recogida, las condiciones de lavado y secado, los costes, etc.
Por último, se describe la experiencia de Sant Cugat del Vallès (Barcelona). El año 2007 el Ayuntamiento introdujo pañales reutilizables en varias escuelas infantiles municipales.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa , Maria Calaf Forn[/autoria_es]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]Residuos[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2008) Pañales reutilizables como estrategia de prevención de residuos. Residuos, 103, p. 26-36.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig , Maria Calaf

data

2008

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M. (2008) Pañales reutilizables como estrategia de prevención de residuos. Residuos, 103: 26-36.