Entre gener i desembre de 2011 ENT va participar en el projecte europeu “Options and feasibility of a European refund system for metal beverage cans” (Opcions i viabilitat d’un sistema europeu de dipòsit per a llaunes de begudes), contractat per la Comissió Europea a un consorci liderat per la consultoria britànica Eunomia. ENT va ser responsable de la recerca a Espanya i Portugal.

autoria

ENT environment & management

data

2011

client

Comissió Europea