Miquel Ortega Cerdà (ENT) @MiquelOrtega
Fa uns pocs dies llegia a un text periodístic un text semblant al següent “no fa gaire temps per molts habitants de Barcelona el mar no era molt més proper que les platges de Sitges o el Maresme, amb prou feines eren conscients que tenien a la mateixa ciutat un espai fronterer amb el mar. A poc a poc la situació ha canviat i, després dels canvis estructurals realitzats durant els Jocs Olímpics del 92, la ciutat ha eliminat les principals barreres físiques i ha aprés a gaudir de les seves platges”. En general hi estic d’acord, però com sempre passa quan et veus obligat a simplificar es perden matisos de vegades molt importants que potser ens ajuden també a entendre algunes limitacions en la nostra aproximació més usual a l’àmbit marí. Veiem-ho amb quatre exemples.
Molts pocs barcelonins som conscients de la tremenda importància que tenia la platja de Barcelona com a casa i entorn vital (en forma de barraquisme) al barri del Somorrostro durant els anys 50s i 60s, un episodi que va quedar perfectament registrat al reportatge i exposició Barraques. L’altre ciutat. Aquest “oblit” de la història[1] marina de la ciutat potser té a veure amb la tendència que tenim a pensar en el medi marí principalment com un espai econòmic – poc més que una gran piscina que atreu conjuntament amb el sol a molts turistes–, i no pas com un espai on tenen lloc processos eco-socials de primera magnitud (com tan bé s’ha visualitzat darrerament a les protestes de la Barceloneta contra la massificació dels pisos turístics, o com es veu de manera aguda en la transformació del Delta de l’Ebre).
En la mateixa línia es pot interpretar en codi socio-econòmic l’arraconament en molts ports de l’activitat pesquera, en benefici de les embarcacions d’oci. Resulta colpidora aquesta marginació, en lloc de potenciar la seva integració a la ciutat per enriquir l’espai cultural de les ciutats costaneres, gaudint d’un fet diferencial cada vegada més valorat. A Barcelona tot just ara s’està fent un primer pas començant a posar els fonaments del que serà una llotja més oberta, on els ciutadans podran aprendre a partir d’una activitat extractiva vinculada a l’alimentació a la regió metropolitana.
Igualment tendim a negligir el rol històric que ha tingut la costa com a via de comunicació i centralitat industrial, i també en ocasions com a “abocador”. Desaprofitem un potencial important d’aprenentatge i discussió sobre el rol de la industrialització a Catalunya al segle XXI, on l’activitat empresarial ha d’estar molt més lligada amb la gestió ecosistèmica de la mateixa. A Barcelona l’eliminació física de la decadent indústria realitzada en el marc de les operacions urbanístiques associades amb els Jocs Olímpics, ha anat acompanyada també de l’oblit de la història industrial, de la contaminació industrial, i dels reptes de connectivitat de la ciutat, un aspecte del qual en podríem aprendre molt, i que potser ens podria ajudar a repensar el model de ciutat.
Fins i tot en l’àmbit de la recerca, és sorprenent constatar com en ocasions els estudis ambientals realitzats a les ciutats costaneres ignoren l’àmbit costaner, com si no fos una realitat integrada a l’ecosistema urbà. Potser més que les barreres científiques per fer-ho, això reflecteix per sobre de tot com a nivell individual (també entre els investigadors) a la nostra societat encara ens falta molt per integrar el mar a la nostra consciència ecològica. Això té moltes implicacions, pensem per exemple en l’àmbit dels residus i com en ocasions continuem ignorant la interconnectivitat entre ecosistema terrestre i marí (veure el divertit vídeo de l’organització Surfrider). Podríem utilitzar aquesta dimensió, per exemple, per lluitar més decididament encara per promoure l’eliminació de les bosses de plàstic com ja ha fet recentment Califòrnia?
En un país com el nostre –amb el volum de turisme costaner existent– no es pot dir que estiguem d’esquenes al mar, però de vegades més enllà de la platja, sí que resulta just dir que no som capaços de veure-ho en tota la seva riquesa.
Finalment, malgrat que encara que hi ha molt a fer, cal remarcar que també hi ha propostes fantàstiques en marxa com el Museu Marítim de Barcelona, o altres iniciatives com el Museu de la Pesca de Palamós, institucions que estan fent una gran tasca pedagògica i social.
[1] En un primer pas, del tot insuficient, un tram de la platja de Barcelona l’any 2010 va recuperar aquest nom.Miquel Ortega Cerdà (ENT) @MiquelOrtega
Hace unos pocos días leía en un texto periodístico una reflexión similar la siguiente “hace poco tiempo para muchos habitantes de Barcelona el mar no era mucho más cercano que las playas de Sitges o el Maresme, apenas eran conscientes de que tenían en la misma ciudad un espacio fronterizo con el mar. Poco a poco la situación ha cambiado y, después de los cambios estructurales realizados durante los Juegos Olímpicos del 92, la ciudad ha eliminado las principales barreras físicas y ha aprendido a disfrutar de sus playas“. En general estoy de acuerdo, pero como siempre ocurre cuando te ves obligado a simplificar se pierden matices a veces muy importantes que quizá nos ayudan también a entender algunas limitaciones en nuestra aproximación más usual en el ámbito marino. Veámoslo con cuatro ejemplos.
Muy pocos barceloneses somos conscientes de la tremenda importancia que tenía la playa de Barcelona como casa y entorno vital (en forma de chabolismo) en el barrio del Somorrostro durante los años 50s y 60s, un episodio que quedó perfectamente registrado en el reportaje y exposiciónBarracas. La otra ciudad. Este “olvido” de la historia [1] marina de la ciudad quizás tiene que ver con la tendencia que tenemos a pensar en el medio marino principalmente como un espacio económico -poco más que una gran piscina que atrae conjuntamente con el sol a muchos turistas -, y no como un espacio donde tienen lugar procesos eco-sociales de primera magnitud (como tan bien se ha visualizado recientemente en las protestas de la Barceloneta contra la masificación de los pisos turísticos, o como se ve de manera aguda en la transformación del Delta del Ebro).
En la misma línea se puede interpretar en clave socio-económica el arrinconamiento en muchos puertos de la actividad pesquera, en beneficio de las embarcaciones de ocio. Resulta chocante esta marginación, en lugar de potenciar su integración en la ciudad para enriquecer el espacio cultural de las ciudades costeras, disfrutando de un hecho diferencial cada vez más valorado. En Barcelona apenas ahora se está haciendo un primer paso comenzando a poner los cimientos de lo que será una lonja más abierta, donde los ciudadanos podrán aprender a partir de una actividad extractiva vinculada a la alimentación en la región metropolitana.
Igualmente tendemos a descuidar el rol histórico que ha tenido la costa como vía de comunicación y centralidad industrial, y también en ocasiones como “vertedero”. Desaprovechamos un potencial importante de aprendizaje y discusión sobre el rol de la industrialización en Cataluña en el siglo XXI, donde la actividad empresarial debe estar mucho más ligada con la gestión ecosistémica de la misma. En Barcelona la eliminación física de la decadente industria realizada en el marco de las operaciones urbanísticas asociadas con los Juegos Olímpicos, ha ido acompañada también del olvido de la historia industrial, de la contaminación industrial, y de los retos de conectividad de la ciudad , un aspecto del que podríamos aprender mucho, y que quizás nos podría ayudar a repensar el modelo de ciudad.
Incluso en el ámbito de la investigación, es sorprendente constatar cómo en ocasiones los estudios ambientales realizados en las ciudades costeras ignoran el ámbito costero, como si no fuera una realidad integrada en el ecosistema urbano. Quizás más que las barreras científicas para hacerlo, esto refleja por encima de todo como a nivel individual (también entre los investigadores) que en nuestra sociedad todavía nos falta mucho para integrar el mar a nuestra conciencia ecológica. Esto tiene muchas implicaciones, pensemos por ejemplo en el ámbito de los residuos y como en ocasiones seguimos ignorando la interconectividad entre ecosistema terrestre y marino (ver el divertido vídeo de la organización Surfrider). ¿Podríamos utilizar esta dimensión, por ejemplo, para luchar más decididamente aún para promover la eliminación de las bolsas de plástico como ya ha hecho recientemente California?
En un país como el nuestro -con el volumen de turismo costero existente- no se puede decir que estemos de espaldas al mar, pero a veces más allá de la playa sí resulta justo decir que no somos capaces de verlo en toda su riqueza.
Finalmente, a pesar de que aún hay mucho que hacer, hay que remarcar que también hay propuestas fantásticas en marcha como el Museo Marítimo de Barcelona, ​​u otras iniciativas como el Museo de la Pesca de Palamós, instituciones que están haciendo una gran labor pedagógica y social.
[1] En un primer paso, del todo insuficiente, un tramo de la playa de Barcelona el año 2010 recuperó este nombre.