El 10 de juliol de 2008, el Parlament de Catalunya va aprovar la Llei 8/2008 de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la disposició dels residus. Aquesta Llei va crear un nou impost sobre la incineració de residus municipals, que va entrar en vigor l’1 de gener de 2009, i que és el primer d’aquest tipus creat a Espanya.
[castellano][catala][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2009[/data]
[publicacio]Residuos[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2009) Nuevo impuesto sobre la incineración de residuos en Cataluña. Residuos, 109, p. 68-69.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]El 10 de julio de 2008, el Parlament de Catalunya aprobó la Ley 8/2008 de financiación de las infraestructuras de gestión de los residuos y de los cánones sobre la disposición de los residuos. Esta Ley creó un nuevo impuesto sobre la incineración de residuos municipales, que entró en vigor el 1 de enero de 2009, y que es el primero de este tipo creado en España.
[castellano][catala][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2009[/data_es]
[publicacio_es]Residuos[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2009) Nuevo impuesto sobre la incineración de residuos en Cataluña. Residuos, 109, p. 68-69.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2009

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2009) Nuevo impuesto sobre la incineración de residuos en Cataluña. Residuos, 109: 68-69.