Primera assemblea del projecte

LIFE BIOBEST va celebrar la seva primera reunió del comitè de direcció amb els socis del consorci BIOBEST ACR+, CIC, ZWE i ECN del 3 al 4 de maig. Els temes clau de discussió van incloure el progrés cap als nombrosos resultats i fites del projecte, esdeveniments, gestió de xarxes i identitat visual.

Presentació del projecte a la Biocircularcities Peer Review

En nom de LIFE BIOBEST, ENT es va presentar a la Tercera Sessió de Peer Review del Projecte BioCircularCities juntament amb projectes europeus com BIOBOOST i WaysTUP. Després de parlar sobre les barreres normatives i polítiques i sobre l’enfocament de LIFE BIOBEST en la millora del sòl, va seguir una discussió en grup sobre la fusió de sinergies i col·laboració.

 

El projecte LIFE BIOBEST – Guiding the mainstreaming of best biowaste recycling practices in Europe pretén identificar i validar les Millors Pràctiques (BP) i instruments de gestió actuals al llarg de la cadena de gestió dels bioresidus (des de la generació fins al tractament) que permeten la producció de compost i digestat de qualitat i establir una sèrie de Key Performing Indicators (KPI) de referència, a partir de l’anàlisi de bases de dades i experiències existents.

Els resultats de LIFE BIOBEST pretenen potenciar una millora significativa dels sistemes de recollida i tractament, i conseqüentment de la quantitat i puresa del material d’entrada a planta, reduint les pèrdues de procés i afavorint la conversió dels bioresidus en compost i digestat d’alta qualitat.

El consorci LIFE BIOBEST està liderat per la Fundació ENT i està integrat per Consorzio Italiano CompostatoriACR+European Compost Network i Zero Waste Europe. És un projecte preparatori LIFE de 2,5 anys finançat per la Comissió Europea.