Santi Gorostiza (fellow d’ENT) ha publicat un nou article a la revista Geoforum titulat “Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia”. 

L’aigua que flueix a través del temps està connectada a casos concrets d’encaixos socionaturals i sociotècnics de components no humans i humans. Proposem el concepte de water palimpsest per tal de caracteritzar les complexes històries d’alteracions químiques i metabòliques incorporats en fluxos d’aigua, potencialment pertorbadors per als éssers humans i altres éssers vius. A través del concepte de palimpsest interpretem la configuració dels fluxos d’aigua com a constant evolució cap a nous patrons mantenint al mateix temps les petjades de les mescles anteriors. Per tal de desxifrar la contaminació de l’aigua per mitjà d’un enfocament d’ecologia política s’argumenta que cal caracteritzar els contexts històrics sota els quals certes substàncies en les aigües dels rius apareixen, interactuen i arriben a ser perillosos. Participar críticament amb la literatura en els encaixos, sinó també amb el producte químic i la literatura científica epidemiològica, i traient de fonts d’arxiu i orals, proporcionem una visió de la contaminació produïda històricament en les aigües del riu Llobregat per desentranyar els encaixos que donen forma a la water palimpsest en aquest riu. En paral·lel, es narren els avenços en la instrumentació i anàlisi que permeten detectar i mesurar substàncies irreconeixibles pels sentits humans anteriors a la normativa legal sobre els contaminants, a partir de mil·ligrams i que arriba a nanoescales. Centrant-se en l’aparició de tres tipologies de contaminants – sals, els trihalometans (THMs) i els disruptors endocrins (EDs) – revelen com aquests tres conjunts constitueixen una expressió particular de la història socioambiental del Llobregat, que apunta cap a un palimpsest que es caracteritza per nivells creixents de complexitat i incertesa. El concepte de water palimpsest ens permet incorporar l’organisme no humà en l’anàlisi de la qualitat de l’aigua i per infondre l’ecologia política amb la materialitat i per tant amb un focus en els processos fisicoquímics i biològics.

Gorostiza, S.; Sauri, D. (2017) Dangerous assemblages: Salts, trihalomethanes and endocrine disruptors in the water palimpsest of the Llobregat River, Catalonia. Geoforum, 81, 153-162.

 

Enllaç a l’article