Torrelles de Llobregat va començar a aplicar l’any 2003 un tipus de recollida de residus porta a porta, incorporant a més una taxa de residus segons la qual ciutadans i establiments comercials pagaven d’acord amb els residus generats (pagament per generació). Tots els contenidors van ser retirats de la via pública, excepte els de vidre, i els residus passaren a ser recollits a la porta de cada casa o establiment comercial. Per a cada fracció hi ha uns dies de recollida determinats. Els envasos i la fracció resta, conjuntament (el que al municipi es coneix com fracció inorgànica) havien de ser lliurats obligatòriament en unes bosses estandarditzades que es venien a un preu de 0,60 €, i que incorporaven una part de la taxa d’escombraries. Aquest article presenta els primers resultats de l’experiència.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2003[/data]
[publicacio]Daphnia[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2003) Novedoso tratamiento fiscal en la gestión de los residuos en Torrelles de Llobregat. Daphnia, 32, p. 13. ISTAS-CCOO.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Torrelles de Llobregat empezó a aplicar en 2003 un tipo de recogida de residuos puerta a puerta, incorporando además una tasa de residuos según la cual ciudadanos y establecimientos comerciales pagaban de acuerdo con los residuos generados (pago por generación). Todos los contenedores fueron retirados de la vía pública, excepto los de vidrio, y los residuos pasaron a ser recogidos en la puerta de cada casa o establecimiento comercial. Para cada fracción hay unos días de recogida determinados. Los envases y la fracción resto, conjuntamente (lo que en el municipio se conoce como fracción inorgánica) debían ser entregados obligatoriamente en unas bolsas estandarizadas que se vendían a un precio de 0,60 €, y que incorporaban una parte de la tasa de basura. Este artículo presenta los primeros resultados de la experiencia.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2003[/data_es]
[publicacio_es]Daphnia[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2003) Novedoso tratamiento fiscal en la gestión de los residuos en Torrelles de Llobregat. Revista Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la contaminación y la producción limpia. CCOO, 32, p. 13.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2003

publicació

Daphnia

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2003) Novedoso tratamiento fiscal en la gestión de los residuos en Torrelles de Llobregat. Daphnia. Boletín informativo sobre la prevención de la contaminación y la producción limpia. CCOO, 32: 13.