La Fundació ENT va ser seleccionada per a desenvolupar el projecte “Análisis socio-económico de la custodia del territorio en España” en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
El projecte realitzarà un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori (CdT), considerant l’anàlisi institucional, l’impacte en el coneixement tradicional i els beneficis econòmics. La pertinència d’aquest projecte resideix en la contribució per al coneixement i posada en valor de la CdT com model de gestió d’espais públics i privats.
El projecte preveu la seva finalització al desembre de 2018 i la seva publicació posterior.
Amb el suport de:

logo fundacion bio_OK

[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]

La Fundació ENT fue seleccionada para desarrollar el proyecto “Análisis socio-económico de la custodia del territorio en España” en el marco de la convocatoria para la realización de actividades en el ámbito de la biodiversidad terrestre, biodiversidad marina y litoral para al ejercicio 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).
El proyecto realizará un diagnóstico socioeconómico de la custodia del territorio (CdT), considerando el análisis institucional, el impacto en el conocimiento tradicional y los beneficios económicos. La pertinencia de este proyecto reside en la contribución para el conocimiento y puesta en valor de la CdT como modelo de gestión de espacios públicos y privados.
El proyecto prevé su finalización en diciembre de 2018 y su publicación posterior.
Con el apoyo de:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]Fundación Biodiversidad has selected a project proposed by Fundació ENT in the context of the 2017 call for projects in the fields of terrestrial, marine and coastal biodiversity. The project is entitled “The socioeconomic impact of land stewardship in Spain”.
This project will perform an institutional analysis of the implementation of land stewardship in Spain, followed by an assessment of its impact in terms of the resulting socioeconomics benefits, and contribution to the maintenance of traditional knowledge. This improvement will improve the knowledge about land stewardship, as well as for its promotion as a viable management model of public and private areas.
The expected conclusion of the project is December 2018, followed by the publication of results.
With the support of:
logo fundacion bio_OK
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]