La Fundació ENT va ser seleccionada per a desenvolupar el projecte “Análisis socio-económico de la custodia del territorio en España” en el marc de la convocatòria per a la realització d’activitats en l’àmbit de la biodiversitat terrestre, biodiversitat marina i litoral per a l’exercici 2017 de la Fundación Biodiversidad (Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente).

El projecte realitzarà un diagnòstic socioeconòmic de la custòdia del territori (CdT), considerant l’anàlisi institucional, l’impacte en el coneixement tradicional i els beneficis econòmics. La pertinència d’aquest projecte resideix en la contribució per al coneixement i posada en valor de la CdT com model de gestió d’espais públics i privats.

El projecte preveu la seva finalització al desembre de 2018 i la seva publicació posterior.