Aquest projecte s’ha realitzat en el marc de col·laboració amb l’ICTA-UAB per supervisar treballs finals de doctorat del màster “Ecologia Política, decreixement i justícia ambiental”

En aquest context l’ Igor Živkovic, que és màster en “globalització i desenvolupament” i màster en “ciències socials i econòmiques”, ens contacta al mes de febrer de 2020 perquè vol aprofundir en com perceben els empresaris de Barcelona la problemàtica del canvi climàtic i fins a quin punt la visió del decreixement com alternativa és quelcom acceptable per ells.

A partir d’aquí comencem la recerca, tot portant a terme diverses entrevistes en profunditat amb empresaris i tècnics especialistes. La recerca s’inicia al mes d’Abril i, tot i les dificultats que hem tingut per fer el treball de camp degut a la COVID, ha finalitzat aquest mes de gener.

Enllaç a l’informe