L’article “Unpacking the objectives and assumptions underpinning European aquaculture” escrit per Irmak Ertör (ENT) i Miquel Ortega ha estat publicat a la revista internacional Environmental Politics. L’article fa una anàlisi de discursos europeus relacionats amb aqüicultura i identifica i discuteix els objectius i les suposicions que contenen per obrir un espai per a nous debats polítics més amplis i participatius.

L’augment de la demanda de productes del mar i la falta de creixement de la pesca de captura han impulsat el creixement de l’aqüicultura en tot el món. No obstant això, l’aqüicultura europea s’ha estancat en l’última dècada, i les autoritats públiques europees han estat desenvolupant polítiques i estratègies per intentar capgirar la situació.
L’anàlisi contribueix a la literatura que estableix el vincle entre l’expansió de l’aqüicultura i la reducció dels recursos aquàtics i enriqueix els debats ambientals i polítics sobre l’aqüicultura europea.

Enllaç a l’article