Maria Mestre i Verònica Martínez (ENT) publiquen un article sobre malbaratament alimentari a la revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, editada per FUHEM ecosocial . Concretament l’article es titula “Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica” i es publica en el número 139 de la revista, centrat en “La alimentación en disputa”.

El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades quantitatives dels aliments rebutjats, s’estableix una definició de malbaratament alimentari, seguit per una descripció sobre la situació de la gestió actual dels residus orgànics a Espanya, així com dels impactes ocasionats. Per acabar, es detallen les causes apuntant a accions transformadores per combatre la problemàtica des d’una perspectiva holística i integral.

Web de la revista