Maria Mestre i Verònica Martínez (ENT) publiquen un article sobre malbaratament alimentari a la revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, editada per FUHEM ecosocial . Concretament l’article es titula “Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica” i es publica en el número 139 de la revista, centrat en “La alimentación en disputa”.
El malbaratament alimentari és una problemàtica d’una gran magnitud i d’interès creixent en els últims anys. En l’article es presenten les principals dades quantitatives dels aliments rebutjats, s’estableix una definició de malbaratament alimentari, seguit per una descripció sobre la situació de la gestió actual dels residus orgànics a Espanya, així com dels impactes ocasionats. Per acabar, es detallen les causes apuntant a accions transformadores per combatre la problemàtica des d’una perspectiva holística i integral.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista[/link]Maria Mestre i Verònica Martínez (ENT) publican un artículo sobre derroche alimentario en la revista PAPELES de relaciones ecosociales y cambio global, editada por FUHEM ecosocial . Concretamente el artículo se titula “Desperdicio alimentario, análisis de una problemática poliédrica” y se publica en el número 139 de la revista, centrado en “La alimentación en disputa”.
El desperdicio alimentario es una problemática de gran magnitud y de interés creciente en los últimos años. En este artículo se presentan los principales datos cuantitativos de los alimentos desechados, se establece una definición de desperdicio alimentario, seguido por una descripción sobre la situación de la gestión actual de los residuos orgánicos en España, así como de los impactos ocasionados. Para acabar se detallan las causas apuntando a acciones transformadoras para combatir la problemática desde una perspectiva holística e integral.
[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Web de la revista[/link]