Skip to main content

L’article “The impact of improper materials in biowaste on the quality of compost” de Luís Campos (ENT), Ignasi Puig (ENT), T. Guerrero, A. García, M. López i X. Martínez ha estat acceptat per la seva publicació a la revista Journal of Cleaner Production.

La recollida selectiva de residus biodegradables proporciona una matèria primera de millor qualitat per a la producció de fertilitzants que el material obtingut de la separació mecànica dels residus sòlids municipals. Els residus biològics recol·lectats a la font poden usar-se per a la producció de compost, i la seva qualitat dependrà de factors que van des de la presència de materials impropis, entre d’altres, vidre i plàstic, fins a la durada del procés de tractament.

Aquest estudi realitza una anàlisi estadística dels factors que influeixen en la qualitat de l’compost produït en 20 plantes a Catalunya (Espanya). El focus principal està en els efectes causats per la presència de materials impropis en els residus biològics, seguit d’altres variables associades amb les especificacions tècniques de les plantes i els fluxos de materials.

Els resultats principals indiquen que la presència de materials impropis pot conduir a un impacte negatiu en diversos paràmetres de compost de qualitat, en particular la concentració de metalls pesants, la conductivitat elèctrica i la temperatura màxima en la prova de autocalentament. Altres factors potencials que influeixen en la qualitat de l’compost són la tecnologia de descomposició i maduració, l’aportació de residus verds, la mida de cribratge del producte i el nivell de saturació de les plantes de tractament.

Els resultats d’aquest estudi recolzen una reducció necessària en la quantitat de materials impropis, tant a través de la millora de la separació de residus a la font com a les plantes de tractament abans del tractament.

Enllaç a l’article