Aquest article va ser publicat l’any 2008 al butlletí “Green Budget News”, arran de l’ampliació del cànon de residus a les operacions d’incineració. L’article detalla com es va fer aquesta introducció, el tipus impositiu del nou cànon (de 5 euros per tona, inicialment) i les modificacions que es van introduir en el retorn del cànon.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2008[/data]
[publicacio]Green Budget News[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2008) New Waste Incineration Tax in Catalonia. Green Budget News, 20, p. 32-33.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este artículo fue publicado en 2008 en el boletín “Green Budget News”, a raíz de la ampliación del canon de residuos a las operaciones de incineración. El artículo detalla cómo se hizo esta introducción, el tipo impositivo del nuevo canon (de 5 euros por tonelada, inicialmente) y las modificaciones que se introdujeron en el retorno del canon.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data_es]2008[/data_es]
[publicacio_es]Green Budget News[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2008) New Waste Incineration Tax in Catalonia. Green Budget News, 20, p. 32-33.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]This article was published in 2008 in the journal “Green Budget News”in the wake of the expansion of the canon of waste incineration operations. The article details how they made this introduction, the tax rate of the new canon (5 euros per tonne, initially) and the modifications that were made to the tax rebate.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data_en]2008[/data_en]
[publicacio_en]Green Budget News[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2008) New Waste Incineration Tax in Catalonia. Green Budget News, 20, p. 32-33.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2008

publicació

Green Budget News

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2008) New Waste Incineration Tax in Catalonia. Green Budget News, 20: 32-33.