Aquest article va ser publicat al butlletí “Green Budget News” l’any 2004. Aborda la introducció del cànon de residus a Catalunya, detallant-ne el tipus impositiu, el caràcter finalista de l’impost i els conceptes de retorn que es van aplicar inicialment.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2004[/data]
[publicacio]Green Budget News[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2004) New Landfill Tax In Catalonia, Spain. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. Green Budget News, 8, p. 13-14.[/referencia]
[link]Accés a l’article[/link]Este artículo fue publicado en el boletín “Green Budget News” en 2004. Aborda la introducción del canon de residuos en Cataluña, detallando el tipo impositivo, el carácter finalista del impuesto y los conceptos de retorno que se aplicaron inicialmente.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2004[/data_es]
[publicacio_es]Green Budget News[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2004) New Landfill Tax In Catalonia, Spain. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. Green Budget News, 8, p. 13-14.[/referencia_es]
[link]Acceso al artículo[/link]This article was published in the newsletter “Green Budget News” in 2004. It tackles the introduction of the canon of waste in Catalonia, detailing the tax rate, the finalist character of the tax return and concepts that were initially applied.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2004[/data_en]
[publicacio_en]Green Budget News[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2004) New Landfill Tax In Catalonia, Spain. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. Green Budget News, 8, p. 13-14.[/referencia_en]
[link]Access to the article[/link]

autoria

Ignasi Puig

data

2004

publicació

Green Budget News

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2004) New Landfill Tax In Catalonia, Spain. European Newsletter on Environmental Fiscal Reform. Green Budget News, 8: 13-14.