L’Agència de Residus de Catalunya encarregà a ENT la revisió i actualització de continguts de la seva pàgina web. Concretament es van proposar continguts sobre els diferents models i sistemes de recollida selectiva, les diferents fraccions (exceptuant orgànica), les instal·lacions de tractament preventiu (exceptuant els tractaments biològics), els residus comercials i el cànon de residus municipals.

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Agència de Residus de Catalunya