L’Agència de Residus de Catalunya encarregà a ENT la revisió i actualització de continguts de la seva pàgina web. Concretament es van proposar continguts sobre els diferents models i sistemes de recollida selectiva, les diferents fraccions (exceptuant orgànica), les instal·lacions de tractament preventiu (exceptuant els tractaments biològics), els residus comercials i el cànon de residus municipals.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]ENT Environment & Management[/autoria]
[data]2006[/data]

[link]Enllaç[/link]

La Agència de Residus de Catalunya encargó a ENT la revisión y actualización de contenidos de su página web. Concretamente se propusieron contenidos sobre los diferentes modelos y sistemas de recogida selectiva, las diferentes fracciones (exceptuando orgánica), las instalaciones de tratamiento preventivo (exceptuando los tratamientos biológicos), los residuos comerciales y el canon de residuos municipales.

[catala][castellano][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]ENT Environment & Management[/autoria_es]
[data_es]2006[/data_es]
[client_es]Agència de Residus de Catalunya[/client_es]
[link]Enlace[/link]

autoria

ENT environment & management

data

2006

client

Agència de Residus de Catalunya