El propòsit principal d’aquest treball va ser assenyalar com la modelització pot ser útil, com a eina per al disseny de polítiques ambientals i com a eina per a la gestió empresarial. L’article analitza com un parc ecoindustrial respon a diferents polítiques ambientals econòmiques hipotètiques elaborades per l’Administració Pública.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria]Ignasi Puig Ventosa[/autoria]
[data]2000[/data]
[publicacio]Third International Conference of the European Society for Ecological Economic[/publicacio]
[referencia]Puig Ventosa, I. (2000) Modelling ecoindustrial park responses to different environmental policies. Third International Conference of the European Society for Ecological Economic. 3-6 May 2000.[/referencia]El propósito principal de este trabajo fue señalar como la modelización puede ser útil, como herramienta para el diseño de políticas ambientales y como herramienta para la gestión empresarial. El artículo analiza como un parque ecoindustrial responde a diferentes políticas ambientales económicas hipotéticas elaboradas por la Administración Pública.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_es]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_es]
[data_es]2000[/data_es]
[publicacio_es]Third International Conference of the European Society for Ecological Economic[/publicacio_es]
[referencia_es]Puig Ventosa, I. (2000) Modelling ecoindustrial park responses to different environmental policies. Third International Conference of the European Society for Ecological Economic. 3-6 May 2000.[/referencia_es]The main purpose of this paper is to point out how modelling can be useful both as a tool to design environmental policy and as a tool for enterprise management. The paper analyses how an ecoindustrial park responds to different hypothetical economic environmental policies developed by the Public Administration.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes]
[autoria_en]Ignasi Puig Ventosa[/autoria_en]
[data_en]2000[/data_en]
[publicacio_en]Third International Conference of the European Society for Ecological Economic[/publicacio_en]
[referencia_en]Puig Ventosa, I. (2000) Modelling ecoindustrial park responses to different environmental policies. Third International Conference of the European Society for Ecological Economic. 3-6 May 2000.[/referencia_en]

autoria

Ignasi Puig

data

2000

publicació

Third International Conference of the European Society for Ecological Economics

referència bibliogràfica

Puig Ventosa, I. (2000) Modelling ecoindustrial park responses to different environmental policies. Third International Conference of the European Society for Ecological Economics. 3-6 May 2000.