El projecte consisteix en una anàlisi de com la composició de les entrades d’aigua a les plantes de tractament d’aigües residuals afecta la caracterització analítica dels fluxos de sortida: aigua neta i fangs de depuració, centrant-se particularment en metalls pesats.

autoria

ENT environment & management

data

2019

client

Agència de Residus de Catalunya i Consorci Besòs-Tordera