Miravet i Rasquera, dos municipis de la província de Tarragona, van implantar un sistema de pagament per generació de residus el gener de 2011 mitjançant un model de pagament per bossa. Amb 950 i 800 habitants, respectivament, van canviar el sistema de taxació de residus per una taxa dividida en una part fixa i una de variable depenent de la generació real de les fraccions resta i envasos. Aquest instrument econòmic suposa l’aplicació pràctica del principi de “qui contamina, paga”, generant així un incentiu cap a la reducció i el reciclatge de residus. L’article aprofundeix en la descripció dels sistemes, així com en els resultats assolits durant el primer any d’implantació.

autoria

Maria Calaf

data

2011

publicació

Residuos

referència bibliogràfica

Calaf Forn, M. (2011) Miravet y Rasquera implantan una tasa de basuras más justa con el sistema de pago por generación. Residuos, 121: 84.