Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Minería urbana: extracción de recursos de los vertederos
| Publicacions| 14/01/2014

Aquest article estudia la potencialitat del Landfill mining en els abocadors espanyols, concepte que denomina el procés de recuperació de materials residuals dipositats en abocadors per al seu ús posterior com a materials secundaris i, quan no és possible, per al seu reaprofitament energètic. Com a conclusions generals, l’article sosté que a Espanya hi ha tant potencial com tecnologies adequades per aplicar aquests processos de mineria d’abocador, una activitat que crearà llocs de treball, reduirà la dependència exterior d’algunes matèries primeres i, a més, contribuiria a assolir els compromisos espanyols de mitigació del canvi climàtic.

Es tracta d’un resum d’un informe anterior.

Data
2014
Referència bibliogràfica
Puig Ventosa, I., Calaf Forn, M., Jofra Sora, M. (2014) Minería urbana: extracción de recursos de los vertederos. Fundación Mapfre. Seguridad y Medio Ambiente, 134, p. 44-57.
Accés a l’article