L’estudi analitza la potencialitat del Landfill mining (o mineria d’abocador) en els abocadors espanyols, concepte que dòna nom al procés de recuperació de materials dipositats en abocadors per al seu ús com a materials secundaris i, quan això no és possible, per al seu reaprofitament energètic.

Són objectius del projecte:

  • Estimar la quantitat de residus valoritzables dipositats en els abocadors espanyols.
  • Avaluar la maduresa de les tecnologies existents per a l’extracció de recursos dels abocadors.
  • Identificar els criteris que haurien de complir els abocadors per ser considerats susceptibles de ser sotmesos a un projecte de Landfill mining.
  • Analitzar si la mineria d’abocador podria contribuir als compromisos espanyols sobre mitigació del canvi climàtic.

L’estudi conclou que hi ha potencial per aplicar processos de mineria d’abocador a nivell espanyol, però serien necessàries investigacions addicionals per determinar quins abocadors serien els més apropiats. També es conclou que les tecnologies disponibles es consideren prou desenvolupades com per emprendre aquest tipus de projectes i que aquests significarien un impuls econòmic i social, amb la creació de nombrosos llocs de treball i la reducció de la dependència exterior respecte a les importacions de certs productes, sobretot metalls. Així mateix, la mineria d’abocador també contribuiria a assolir els compromisos espanyols de mitigació del canvi climàtic.

autoria

Fundació ENT

data

2012

Finançat per la Fundación MAPFRE