Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
Millores en la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus
| | Projectes

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) va encarregar a ENT el 2017 un estudi sobre possibles millores a incorporar a la Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR). Aquesta taxa la paguen els domicilis i comerços de l’àrea metropolitana i té per a finalitat finançar els costos dels serveis de gestió de residus prestats per l’AMB, en particular el seu tractament en les instal·lacions metropolitanes. Principalment l’estudi es va centrar en la possibilitat d’augmentar la correspondència entre les quotes de la taxa i la generació de residus. El resultat ha estat l’aprovació d’una reforma que consistirà en repercutir als contribuents de cada municipi els costos de gestió dels residus originats al municipi, incentivant així les millors pràctiques i models de gestió.

El projecte consisteix en explorar possibilitats de millorar l’actual Taxa Metropolitana de Tractament de Residus (TMTR), en particular l’actual tram variable. Les propostes se centren en diverses fórmules per millorar el sistema de bonificació-penalització existent (introduint noves variables, augmentant-ne la intensitat, etc.) o en passar a un model on els contribuents de cada municipi es farien responsables dels costos que origina el seu municipi. També s’analitza si la contribució dels contribuents comercials és suficient i es fan propostes d’increment de la recaptació.

Autoria
ENT Environment & Management
Data
2017
Client
Àrea Metropolitana de Barcelona
Més informació
Enllaç a l’informe