Per encàrrec de la Diputació de Pontevedra, ENT elaborà un pla integral de millora de la gestió de residus del municipi de Vilaboa. Aquest projecte comprèn una diagnosi inicial, així com la proposta de millores encaminades a augmentar els nivells de recollida selectiva. Cal destacar que Vilaboa és un municipi extens i predominantment rural que des 2016 va adoptar l’innovador enfocament de gestionar íntegrament la matèria orgànica mitjançant compostatge domèstic i comunitari.

autoria

ENT environment & management

data

2020

client

Deputación de Pontevedra