L’objectiu era dur a terme una diagnosi de la gestió de la fracció vegetal dels residus municipals a la comarca i formular propostes per a la millora d’aquesta gestió, amb l’objectiu de reciclar la major part d’aquests residus i fer-ne una gestió  econòmicament viable. L’estudi inclogué una caracterització dels models actuals de recollida i un inventari de les plantes de tractament de la fracció vegetal de la comarca del Maresme i comarques veïnes. A partir d’aquí es feren propostes de millora de la gestió de la fracció vegetal, focalitzant especialment en la millora de la seva recollida selectiva, fent propostes municipi a municipi.

autoria

ENT environment & management

data

2018-2019

client

Consorci de Residus del Maresme