Aquest estudi va ser encarregat per l’Ajuntament d’Igualada, amb el finançament de l’Agència de Residus de Catalunya. Es va realitzar una anàlisi descriptiva i de l’evolució del contingut d’impropis a la fracció orgànica (FORM) als municipis catalans, per a posteriorment definir, a partir de tècniques economètriques, una metodologia que permetés determinar els factors que expliquen el nivell d’impropis en la FORM dels municipis, i la intensitat amb què aquests hi incideixen.

Finalment, es va estimar un model que determinava els nivells d’impropis dels municipis en funció del sistema de recollida, del nivell de recollida selectiva, dels nivells de renda, de la densitat del municipi i de l’obligatorietat de realitzar la recollida de FORM en bosses compostables; observant que es generen menors nivells d’impropis realitzant recollida porta a porta, assolint majors nivells de recollida selectiva i obligant a realitzar la recollida de FORM amb bosses compostables.

autoria

ENT environment & management

data

2009

client

Ajuntament d’Igualada