El projecte “Malbarates o aprofites?” fou dissenyat i dut a terme conjuntament entre la Fundació ENT i l’entitat Espai Ambiental, i consistí en el desenvolupament de diferents accions de sensibilització per a la prevenció del malbaratament alimentari:

autoria

Fundació ENT

data

2013

Finançat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya