La revista Journal of Shellfish Research acaba de publicar un article sobre l’impacte de l’escalfament global, acidificació oceànica i altres pressions ambientals en l’aqüicultura de mol·luscs bivalves al mar Mediterrani. El principal autor de l’article és el membre d’ENT Luís Campos Rodrigues.
L’aqüicultura de mol·luscs bivalves (p.e. musclos, ostres, cloïsses) al mar Mediterrani és vulnerable en relació a diverses pressions ambientals, incloent l’acidificació oceànica i l’augment de la temperatura del mar com a conseqüència del canvi climàtic. En el context del projecte europeu MedSeA (http://medsea-project.eu/), Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA / UAB) ha participat com a principal autor en un estudi que va pretendre esbrinar el nivell de coneixement i les percepcions del sector en relació a pressions climàtiques i no climàtiques. Resultats d’un qüestionari realitzat a productors de 12 zones costaneres i 6 països de la Mediterrània indiquen que l’acidificació oceànica és encara una pressió ambiental poc coneguda, sent considerada una amenaça secundària en relació a altres problemes ambientals (p.e. onades de calor, augment gradual de la temperatura del mar, proliferació d’algues tòxiques). Les onades de calor observades a l’estiu, que estan associades a un increment abrupte de la temperatura del mar, són considerades com l’amenaça més rellevant. Aquesta pressió va ser observada en la majoria de les zones d’estudi en els darrers anys i està associada a efectes negatius en el reclutament de llavors, l’afectació del biso o byssus, així com la pròpia mortalitat de diverses espècies.
Referència: Rodrigues L.C., van den Bergh J.C.J.M., Massa F., Theodorou J.A., Ziveri P., and Gazeau F. (2015). Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey”. Journal of Shellfish Research 34(3):1161-1176. 2015.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Llegir l’article[/link]La revista Journal of Shellfish Research acaba de publicar un artículo sobre el impacto del calentamiento global, acidificación oceánica y otras presiones ambientales en la acuicultura de moluscos bivalvos en el Mar Mediterráneo.  El principal autor del artículo es el miembro de ENT Luís Campos Rodrigues.
La acuicultura de moluscos bivalvos (p.e. mejillones, ostras, almejas) en el Mar Mediterráneo es vulnerable en relación a varias presiones ambientales, incluyendo la acidificación oceánica y el aumento de la temperatura del mar como consecuencia del cambio climático. En el contexto del proyecto europeo MedSeA (http://medsea-project.eu/), Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA/UAB) ha participado como principal autor en un estudio que pretendió averiguar el nivel de conocimiento y las percepciones del sector en relación a presiones climáticas y no climáticas. Resultados de un cuestionario realizado a productores de 12 zonas costeras y 6 países del Mediterráneo indican que la acidificación oceánica es aún una presión ambiental poco conocida, siendo considerada una amenaza secundaria en relación a otros problemas ambientales (p.e. olas de calor, aumento gradual de la temperatura del mar, proliferación de algas tóxicas). Las olas de calor observadas en verano, que están asociadas a un incremento abrupto de la temperatura del mar, son consideradas como la amenaza más relevante. Esta presión fue observada en la mayoría de las zonas de estudio en los últimos años y está asociada a efectos negativos en el reclutamiento de semillas, la afectación del biso o byssus, así como la propia mortalidad de varias especies.
Referencia: Rodrigues L.C., van den Bergh J.C.J.M., Massa F., Theodorou J.A., Ziveri P., and Gazeau F. (2015). Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey”. Journal of Shellfish Research 34(3):1161-1176. 2015.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Leer el artículo[/link]The Journal of Shellfish Research recently published an article about the impact of sea warming, ocean acidification, and other environmental pressures on the Mediterranean bivalve mollusc aquaculture. The lead author is member of ENT Luis Campos Rodrigues.
Bivalve mollusc aquaculture (e.g. mussels, oysters, clams) in the Mediterranean Sea is vulnerable to several environmental pressures, including ocean acidification and sea warming as a result of climate change. Luís Campos Rodrigues (ENT; ICTA/UAB) is the leading author of a study developed in the context of the European Union Project MedSeA (http://medsea-project.eu/). The study aimed at assessing the level of knowledge and perceptions of the aquaculture sector regarding climatic and non-climatic pressures. Results of a questionnaire-based study of Mediterranean producers from 12 coastal regions and 6 countries indicate that ocean acidification is still a relatively unknown phenomenon, being considered as a secondary threat in comparison with pressures like summer heat waves, gradual increase in sea water temperature, and harmful algal blooms. Summer heat waves, which are associated with an abrupt increase in sea water temperature, are considered as the highest threat, and were observed in the majority of the studied areas in past years, with effects on seed (spat) recruitment, byssus attachment, and mortality.
Reference: Rodrigues L.C., van den Bergh J.C.J.M., Massa F., Theodorou J.A., Ziveri P., and Gazeau F. (2015). Sensitivity of Mediterranean Bivalve Mollusc Aquaculture to Climate Change, Ocean Acidification and Other Environmental Pressures: Findings from a Producers’ Survey”. Journal of Shellfish Research 34(3):1161-1176. 2015.
[catala][castellano][english][fi_idiomes][/fi_idiomes] [link]Read the article[/link]