Català | Castellano | English
Subscriu-te a l'Enviament | CONTACTA
Innovació ambiental al servei de la societat
L’impacte de la recollida selectiva porta a porta en la prevenció dels residus
| Projectes

Aquest projecte fou subvencionat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya i tingué com a socis a l’Associació de Municipis Catalans per a la Recollida Selectiva Porta a Porta i a la Fundació ENT.

Els objectius del projecte eren:

  • Assolir un nivell més elevat de difusió i d’informació de la recollida selectiva porta a porta i dels efectes que té sobre la prevenció dels residus.
  • Donar a conèixer el model de recollida selectiva porta a porta, en vistes a la seva possible adopció per part de nous municipis.
  • Reduir la generació de residus dels municipis que implanten la recollida selectiva porta a porta.
  • Millorar els nivells de recollida selectiva dels municipis que implanten el model porta a porta.

A continuació s’enumeren les accions més destacables realitzades en el marc del projecte:

a) Audiovisuals sobre la recollida selectiva porta a porta i la prevenció dels residus:

b) Nou apartat al web de l’Associació PaP sobre prevenció.

Dins del web de l’Associació PaP es va crear un nou apartat sobre la recollida PaP i la prevenció dels residus

c) Butlletí electrònic infoPAP sobre el PaP i la prevenció.

Es va editar un butlletí infoPAP monogràfic dedicat a la prevenció de residus

d) Jornada sobre la recollida porta a porta i la prevenció de residus municipals a Catalunya.

El 7 de novembre de 2013 es va realitzar a Sant Llorenç de Morunys una jornada sobre la recollida selectiva PaP i la prevenció de residus. Durant l’acte es va presentar l’estudi: “Balanç econòmic de la recollida de residus porta a porta i en àrea de vorera per als ens locals i propostes d’optimització”. Al web de l’Associació es troben les diferents ponències realitzades.

Autoria
Fundació ENT
Data
2013

Projecte subvencionat per: Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya